УГОДА КОРИСТУВАЧА

з використання комп’ютерної програми «Мобільний додаток «Мобільна медсестра для IOS платформи» та комп’ютерної програми «Мобільна медсестра» («Nurse Mobile»)

(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

 

1. Терміни та визначення

1.1. Публічна оферта – пропозиція Ліцензіара, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір на умовах, що містяться в публічній оферті (далі за текстом – Публічна оферта або Угода).

1.2. Договір – договір про надання невиключного права на використання (ліцензії) комп’ютерної програми «Мобільний додаток «Мобільна медсестра для IOS платформи» та комп’ютерної програми «Мобільна медсестра» («Nurse Mobile»), укладений між Користувачем та Ліцензіаром на умовах Публічної оферти в момент акцепту Користувачем її умов (далі за текстом – Договір).

1.3. Послуги –надання права на використання комп’ютерної програми «Мобільна медсестра», що надається Ліцензіаром Користувачу.

1.4. Комп’ютерна програма «Мобільний додаток «Мобільна медсестра для IOS платформи», або  комп’ютерної програми «Мобільна медсестра» («Nurse Mobile») – програмне забезпечення – Мобільний додаток, правовласником якого є Ліцензіар, що надає можливість Користувачу здійснювати нагадування та контроль за виконанням лікарського призначення за параметрами, заданими Користувачем (далі за текстом – «Додаток»).

1.5. Демо-версія Додатку – попередня безкоштовна обмежена версія Додатку, що надає змогу будь-якій особі ознайомитися із Додатком до здійснення реєстрації.

1.6. Обліковий запис – сукупність даних про Користувача, необхідних для його автентифікації.

1.7. Користувач – фізична особа, що досягнула 14 років, яка володіє необхідним обсягом цивільної дієздатності, що уклала з Ліцензіаром Договір на умовах, що містяться в Публічній оферті, шляхом акцепту.

1.8. Ліцензіар – юридична особа – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІТАМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39918252), що надає право на використання Додатку на умовах, що містяться в Публічній оферті. 1.10. Акцепт – повне й беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти.

1.11. Законодавство – чинне законодавство України.

 

2. Предмет Угоди

2.1. Ліцензіар пропонує укласти Договір про надання невиключного права на використання (ліцензії) Додатку на умовах, зазначених у даній Угоді.

2.2. Користувач, шляхом реєстрації з метою входу в Додаток, приймає дану Угоду, беззастережно і безумовно погоджується з умовами надання Послуг, передбаченими цією Публічною офертою, та зобов’язаннями, покладеними на Користувача в рамках цієї Публічної оферти і зобов’язується дотримуватися їх.

 

 

3. Реєстрація Користувача

3.1. Для отримання можливості використання Додатку Користувачеві необхідно зареєструватися (створити Обліковий запис).

3.2. Користувач повинен пройти наступну процедуру реєстрації:

3.2.1. заповнити Реєстраційну Форму;

3.2.2. надати згоду на обробку Ліцензіаром персональних даних Користувача;

3.2.3. виразити згоду з умовами Угоди Користувача, шляхом, прописаним в п.

3.3. Угода Користувача вступає в силу шляхом згоди Користувача з її умовами у формі, натисканням Користувачем кнопки «Я приймаю умови Угоди Користувача» розташованої у реєстраційній формі.

3.4. При заповненні реєстраційної форми Користувач погоджується на надання точної і правдивої інформації про себе. У разі надання Користувачем недостовірної інформації про себе, Ліцензіар матиме право відмовити такому Користувачеві в доступі до Додатку.

3.5. Ліцензіар надає Користувачеві можливість створення персонального Облікового запису Користувача.

3.6. Користувач підтверджує на момент реєстрації, що досяг 14 років і має достатню цивільну правоздатність та дієздатність. Договір укладений з Ліцензіаром на умовах даної оферти є дрібним побутовим правочином.

3.7.По завершенні реєстрації Користувачеві видається логін і пароль для входу в особистий кабінет.

3.8. Користувач несе повну відповідальність за безпеку свого логіна і пароля (за передання цієї інформації третім особам), а також за всю діяльність, що буде зроблено під його Обліковим записом.

3.9. Користувач зобов’язується негайно проінформувати Ліцензіара у разі неавторизованого доступу до його Облікового запису третіми особами або про будь-які інші порушення безпеки.

3.10. Користувач повністю приймає умову про те, що він несе повну відповідальність за всю інформацію, дані, текст, фотоматеріали публічно опубліковані або частково передані за допомогою Додатку.

3.11. Користувач погоджується не використовувати Додаток для:

3.11.1. завантаження, розміщення або у інший спосіб опублікування матеріалів для загального користування, які є наклепом або порушують авторські права та/або інші права, права власності;

3.11.2. розміщення будь-якої сторонньої інформації, реклами, не передбаченої даним ресурсом та правами його використання;

3.11.3. розміщення будь-яких Інтернет-посилань, які є доступними для загального користування на інших Інтернет-ресурсах;

3.11.4. видання себе за сторонню людину, або подання інформації, яка не відповідає дійсності відносно інформації про Користувача;

3.11.5. розміщення будь-якої інформації, яка не належить Користувачу, або є власноруч присвоєною.

3.12. У випадку, якщо Ліцензіар запідозрить Користувача у скоєнні протиправних дій, у тому числі: шахрайство з банківськими картами, поширення спаму, шкідливих програм, інших діянь, що порушують умови цієї Публічної оферти, Ліцензіар вправі звернутися до відповідних державних органів із заявою та/або заблокувати та/або видалити Обліковий запис Користувача.

3.13. Користувач, шляхом реєстрації у Додатку, підтверджує, що він вільно володіє українською мовою, у зв’язку з чим заявляє, що дана Публічна оферта не може бути визнана недійсною або не прийнятою Користувачем на тій лише підставі, що вона складена українською мовою.

 

4. Авторське право

4.1. Додаток (та всі його елементи) як комп’ютерна програма є об’єктом авторського права, майнові права на який в повному обсязі належать Ліцензіару і охороняються законодавством про авторське право та інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями.

4.2. Будь-яке використання розміщених в Додатку результатів інтелектуальної діяльності (у тому числі елементів візуального оформлення, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, товарних знаків та інших об’єктів) без письмового дозволу Ліцензіара або законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства.

4.3. Крім випадків, встановлених цією Публічною офертою, а також чинним законодавством, жоден результат інтелектуальної діяльності не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, опублікований, скопійований, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах, без попереднього письмового дозволу Ліцензіара як законного правовласника.

4.4. Доступ до результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в Додатку, надається Ліцензіаром виключно для особистого некомерційного використання Користувачем з метою ознайомлення з ними виключно за допомогою Додатку, без права на відтворення (у тому числі копіювання / завантаження / збереження) таких об’єктів в пам’ять електронних пристроїв Користувача, а також без права на інше використання, не передбачене Угодою, у тому числі їх продаж, модифікацію, поширення цілком або по частинах і т.п.

4.5. Ліцензіар залишає за собою право в будь-який час видаляти з Додатку будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені в ньому, без повідомлення Користувача.

 

5. Правовий статус Користувача

5.1. Користувач має право:

5.1.1. розміщувати будь-яку інформацію, яка не суперечить Законодавству і положенням Угоди;

5.1.2. користуватися Додатком в порядку, визначеному Угодою, якщо метою такого використання не є одержання прибутку або доходу;

5.1.3. до реєстрації здійснити ознайомлення з Додатком шляхом випробовування Демо-версії Додатку;

5.1.4. зареєструватися (отримати персональний Обліковий запис) відповідно до положень Угоди;

5.1.5. припинити використання Додатку і відмовитися від створеної ним облікового запису, відправивши відповідний запит Ліцензіару;

5.1.6. інші права Користувача, передбачені цією Публічною офертою і Законодавством.

5.2. Користувач зобов’язується:

5.2.1. дотримуватися положень чинного Законодавства, Угоди та інших спеціальних документів Ліцензіара;

5.2.2. використовувати можливості Додатку тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства, а також умови цієї Угоди;

5.2.3. у випадку отримання у подальшому будь-яких окремих платних послуг здійснювати оплату Послуг в розмірі та порядку визначених окремими додатковими угодами;

5.2.4. утримуватися від здійснення дій, що перешкоджають роботі Ліцензіара та функціонуванню Додатку, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Ліцензіара та / або третіх осіб;

5.2.5. не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, не перепродавати, а також не використовувати будь-яким способом для яких-небудь комерційних цілей Додаток або будь-які частини його вмісту без згоди Ліцензіара;

5.2.6. надати при реєстрації (створенні Облікового запису) точну, актуальну та повну інформацію про себе;

5.2.7. вживати належних заходів для забезпечення збереження свого Облікового запису і паролів;

5.2.8. не передавати, не поступатися, не продавати, не передавати в користування тощо Обліковий запис третім особам;

5.2.9. не вживати спроби з відключення чи іншого втручання в будь-які технічні засоби захисту Додатку;

5.2.10. належним чином виконувати інші обов’язки, передбачені даною Публічною офертою.

5.3. Користувачу при використанні Додатку забороняється:

5.3.1. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом матеріали, які завдають або можуть завдати шкоди честі, гідності та діловій репутації громадянина або діловій репутації будь-якої організації;

5.3.2. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом матеріал, що містить нецензурні слова і вирази;

5.3.3. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом матеріали еротичного та порнографічного характеру чи гіпертекстові посилання на інтернет-ресурси, що містять такі матеріали;

5.3.4. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом контент, який пропагує суїцид, містить опис способів суїциду та будь-які підбурювання до його здійснення;

5.3.5. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом контент, пов'язаний з окультною тематикою і діяльністю;

5.3.6. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом рекламу та іншу інформацію про наркотичні і психотропні речовини, в тому числі, інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;

5.3.7. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом матеріал, який порушує права неповнолітніх осіб;

5.3.8. завантажувати, публікувати і передавати іншим способом матеріал шахрайського характеру;

5.3.9. здійснювати несанкціонований доступ до облікових записів інших Користувачів шляхом підбирання або введення пароля, а також робити спроби такого доступу.

 

6. Правовий статус Ліцензіара

6.1. Ліцензіар має право:

6.1.1. здійснювати поточне управління Додатком, визначати його структуру, в будь-який час змінювати його наповнення, оформлення, список сервісів, змінювати або доповнювати програмне забезпечення та інші об’єкти у будь який час, з попереднім повідомленням або без нього;

6.1.2. відправляти Користувачам повідомлення, що стосуються використання та новинок Додатку;

6.1.3. за своїм розсудом видаляти будь-яку інформацію, яка порушує і / або може порушувати Законодавство, положення Угоди і права третіх осіб;

6.1.4. здійснювати інші дії з метою поліпшення якості та зручності використання Додатку Користувачами;

6.1.5. без спеціального повідомлення Користувача змінювати та / або доповнювати дану Публічну оферту. Зміни / доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення в Додатку, якщо інше не визначено Ліцензіаром;

6.1.6. в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросити у зв’язку з цим підтверджуючі документи. Ненадання таких документів, на розсуд Ліцензіара, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації, у зв’язку з чим останній вправі відмовити Користувачеві в реєстрації;

6.1.7. проводити маркетингові заходи, в тому числі, шляхом розсилки актуальної інформації на електронну пошту Користувача та / або у вигляді sms-повідомлень;

6.1.8. інші права Ліцензіара, передбачені цією Публічною офертою.

6.2. Обов’язки Ліцензіара:

6.2.1. приймати та обробляти реєстраційні форми Користувачів;

6.2.2. не розміщувати в Додатку будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та інші шкідливі програми;

6.2.3. не описувати та не пропагувати злочинну діяльність, не розміщувати інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;

6.2.4. не розміщувати в Додатку будь-яку інформацію, що порушує права третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності;

6.2.5. приймати грошові кошти в рахунок оплати Послуг, якщо такий спосіб оплати передбачений на Сайті та/або в Додатку;

6.2.6. інші обов’язки Ліцензіара, передбачені цією Публічною офертою.

 

7. Оплата Послуг

7.1. Надання певних послуг, пов’язаних із використанням Додатку, може надаватися Ліцензіаром за плату.

7.2. У випадку надання окремих платних послуг, їх вартість та умови оплати зазначаються в окремому документі та погоджуються окремо. Оплата таких послуг здійснюється Користувачем шляхом перерахування грошових коштів на користь Ліцензіара через підтримувані Ліцензіаром платіжні системи і методи оплати. Перелік доступних для оплати платіжних систем і методів визначається Ліцензіаром в односторонньому порядку і вказується в Додатку.

 

8. Відповідальність

8.1. Користувач несе відповідальність за точність та достовірність інформації, зазначеної ним при заповненні форми реєстрації, за збереження свого Облікового запису і паролю, і за всі дії, які виконані в Додатку під його Обліковим записом та паролем.

8.2. Користувач несе відповідальність за власні дії у зв’язку зі створенням і розміщенням коментарів у Додатку відповідно до чинного Законодавства.

8.3. У разі пред’явлення третіми особами претензій до Ліцензіара, пов’язаних з діями Користувача, Користувач зобов’язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати вказані претензії з третіми особами, захистивши Ліцензіара від можливих збитків і компенсацій.

8.4. У випадку, якщо в результаті претензій від третіх осіб Ліцензіару будуть заподіяні збитки та / або Ліцензіар оплатить таким третім особам штрафні санкції, компенсації, збитки, витрати і т.п., Ліцензіар має право вимагати, а Користувач зобов’язується відшкодувати їх Ліцензіару (штрафні санкції, компенсації, збитки, витрати, виплати і т.п.).

 

9. Обмеження відповідальності

9.1. Ліцензіар не несе відповідальності за:

9.1.1. правильність та достовірність лікарських призначень, параметри яких вводяться Користувачем;

9.1.2. протиправні чи інші дії Користувача і (або) третіх осіб, що перешкоджають використанню Додатка іншими користувачами;

9.1.3. за будь-які дії Користувача;

9.1.4. за точність і правильність інформації, що надається Користувачем при реєстрації;

9.1.5. за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, неправомірний доступ третіх осіб до результатів інтелектуальної діяльності, що розміщені в Додатку;

9.1.6. за відповідність Додатку цілком або його розділів очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Додатку, припинення доступу Користувача до Додатку з якихось причин;

9.1.7. втрату Користувачем можливості доступу до створеного ним Облікового запису (втрату логіна, пароля, іншої інформації, необхідної для користування Додатком);

9.1.8. неповну, неточну або некоректну вказівку Користувачем своїх даних при створенні Облікового запису;

9.1.9. відсутність у Користувача доступу до мережі Інтернет і якість послуг інтернет-провайдерів;

9.1.10. зміст реклами, показаної за допомогою Додатку.

9.2. Ліцензіар не гарантує, що:

9.2.1. Додаток буде задовольняти суб’єктивним вимогам та очікуванням Користувача;

9.2.2. функціонування Додатку буде протікати безперервно, швидко, без технічних збоїв, надійно і без помилок;

9.2.3. Додаток буде доступним для використання цілодобово, у певний момент часу або протягом певного періоду.

9.3. Ліцензіар не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, а також упущену вигоду Користувача або третіх осіб в результаті:

9.3.1. використання або неможливості використання Додатку;

9.3.2. несанкціонованого доступу третіх осіб до персональної інформації Користувача, включаючи ту, яка прив’язана до створеного ним Облікового запису;

9.3.3. заяви або поведінки третіх осіб.

9.4. За будь-яких обставин відповідальність Ліцензіара перед Користувачем обмежена сумою, що не перевищує розміру платежів, отриманих Ліцензіаром від Користувача до моменту настання обставин, які спричинили виникнення відповідальності Ліцензіара.

 

 

10. Вирішення спорів

10.1. Усі спори, що виникають у зв’язку з цією Угодою вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

10.2. Будь-які претензії Користувача, що виникли у зв’язку з цією Угодою, підлягають пред’явленню Ліцензіару за допомогою електронної пошти на адресу help@nurse-mobile.com.

10.3. Ліцензіар не розглядає анонімні претензії або претензії, які не дозволяють ідентифікувати Користувача на основі даних, наданих ним при реєстрації.

 

 

11. Заключні положення

11.1. Дана Публічна оферта і всі відносини між Ліцензіаром та Користувачем, що виникли на підставі цієї Публічної оферти регулюються Законодавством.

11.2. Якщо з тих, чи інших причин, які-небудь з умов цієї Публічної оферти будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Публічної оферти.

11.3 Дана Публічна оферта укладається на невизначений термін і поширює свою дію на всіх Користувачів, починаючи з моменту їх реєстрації.

11.4. Дана Публічна оферта набуває чинності з моменту її розміщення в Додатку.

 

 

 

СТОСОВНО ЗАКОНОДАВЧОГО ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕДАЧІ ПРАВА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ (АВТОМАТИЗОВАНОЇ) СИСТЕМИ


Відповідно до статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон»), володілець персональних даних – це фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.


У випадку надання медичних послуг населенню, володільцем персональних даних пацієнтів виступає відповідний заклад охорони здоров’я.


Відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 Порядку повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, про структурний підрозділ, або відповідальну особу, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, а також оприлюднення вказаної інформації, затвердженого Наказом Уповноваженого ВРУ з прав людини 08.01.2014 №1/02-14 (надалі – «Порядок»), Володілець персональних даних повідомляє Уповноваженого про здійснення ним будь-яких видів обробки персональних даних, які становлять особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних.


Згідно підпункту 1.2. пункту 1 Порядку, обробка персональних даних, що становлять особливий ризик для прав і свобод суб’єктів – це будь-яка дія або сукупність дій, а саме збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, яка здійснюється відносно персональних даних про:


Згідно частини 4 статті 4 Закону, Володілець персональних даних може доручити обробку персональних даних розпоряднику персональних даних відповідно до договору, укладеного в письмовій формі. Відповідно до визначень термінів статті 2 Закону, розпорядник персональних даних – це фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.

Таким чином, обов’язок повідомляти Уповноваженого про обробку персональних даних, що становлять особливий ризик для прав і свобод суб’єктів (у випадку медичної установи – в першу чергу, це дані про стан здоров’я суб’єктів персональних даних) покладається на володільця таких персональних даних, тобто на заклад охорони здоров’я.

Володілець персональних даних, використовуючи при обробці персональних даних інформаційну (автоматизовану) систему, що належить іншій юридичній особі (включно із відповідною базою даних), фактично передає повноваження з обробки персональних даних від свого імені такій юридичній особі. Зазначені взаємовідносини, згідно вищезазначених законодавчих норм, повинні бути законодавчо оформленими.

У нашому випадку, між закладом охорони здоров’я як володільцем персональних даних та компанією-розробником програмного забезпечення, за допомогою якого накопичується відповідна база персональних даних і обробляється на сервері, належному компанії-розробнику, повинен бути укладений договір у письмовій формі про обробку відповідних персональних даних.


Однак, звідси випливає інший момент – яким чином і на якій підставі програмне забезпечення знаходиться у використанні закладу охорони здоров’я? 


Взаємовідносини між закладом охорони здоров’я та розробником програмного забезпечення повинні бути оформлені (датою, не пізнішою за дату договору про обробку персональних даних). Згідно чинного законодавства, найоптимальнішим варіантом оформлення даних взаємовідносин є укладення між закладом охорони здоров’я як ліцензіатом відповідного договору про використання програмного забезпечення із компанією-розробником як ліцензіаром. Даний договір не може бути безоплатним, оскільки, в такому випадку, виникають негативні податкові наслідки у ліцензіара, в першу чергу (донарахування неотриманого доходу та сплата відповідних штрафних санкцій). Тобто, умовами ліцензійного договору повинна бути визначена хоча б мінімальна ціна за використання програмного забезпечення, що підлягає сплаті на користь розробника.


Наслідки неповідомлення закладом охорони здоров’я Уповноваженого про передачу права обробки персональних даних наступні.


В першу чергу, при документальному неоформлені Володільцем персональних даних (закладом охорони здоров’я) обробки персональних даних та неповідомленні Уповноваженого про передачу права обробки персональних даних сторонній особі та виявленні цього факту при перевірці, відповідальність несе саме Володілець (посадова особа закладу охорони здоров’я), а саме згідно статей 188-39 та 188-40 Кодексу України про адміністративні правопорушення 1.

При цьому, відповідальність розпорядника персональних даних (якщо він не є одночасно володільцем персональних даних) не передбачена.

 

__________________________________________________________________________

Стаття 188-39 «Порушення законодавства у сфері захисту персональних даних»


Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних або про зміну відомостей, які підлягають повідомленню згідно із законом, повідомлення неповних чи недостовірних відомостей - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Невиконання законних вимог (приписів) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо запобігання або усунення порушень законодавства про захист персональних даних - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від трьохсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частинами першою або другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта персональних даних, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від трьохсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною четвертою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Стаття 188-40 «Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»


Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Відповідальність Розпорядника, який одночасно не є володільцем персональних даних, не передбачається чинним законодавством.